Институции Училища

Всички детски градини в Добрич преминават на делегирани бюджети от 1 януари 2019 г.

От 1 януари 2019 г. детските градини в Добрич преминават към делегирани бюджети.

Това реши вчера Общинският съвет, който прие предложението на Община Добрич.

Вносителят на предложението, заместник-кметът д-р Емилия Баева, обясни, че подготовката за въвеждане на делегирани бюджети в детските градини е започнала още през 2016 г. с поетапна оптимизация на персонала /намаляване на числеността общо с 26 щатни бройки/ в съответствие с изискванията на нормативната база, както и с преобразуването чрез сливане на шест детски градини в три. По думите й, тази система ще даде право на директорите да бъдат второстепенен разпоредител с бюджет, със самостоятелна банкова сметка, да извършват компенсирани промени по плана на приходите и разходите, да се разпореждат и да разпределят бюджета на детската градина, както и да управляват общинската собственост и да реализират собствени приходи в рамките на делегираните им права и отговорности.

Председателят на постоянната комисия по наука и образование д-р Камелия Койчева съобщи, че комисията подкрепя  предложението, но тя лично се е въздържала при гласуването, тъй като има някои опасения. „За мен беше необходимо кметският екип да избере детски градини с различен капацитет по отношение на брой групи и брой деца и по отношение на сградния фонд на детските градини и да направи пилотно управление на делегиран бюджет. Да се види какви ще са резултатите за една ремонтирана и пълна детска градина и да я съпостави с останалите детски градини. Да даде възможност на тези детски градини, които най-много желаят, да се включат и след това да пристъпи към задължително преминаване на всички детски градини”, коментира бившият зам.-кмет по образование.

„Тревожи ме това, че нашата детска градина не е санирана,  дограмата е стара. Предполагам, че това ще е перото, което най-много ще ни тревожи. От друга страна, се радвам, че ще излезем от голямата общинска поръчка за малките неща, които спешно са ни нужни. От април чакам да мине обществена поръчка, за да си закупя прахосмукачка”, сподели директорът на детска градина №25 „Весела” Светла Иванова.

Колежката й Мария Нейчева – директор на детска градина №18 „Дора Габе”, също сподели своите притеснения. „Проблемът при нас е големият разход на вода, проблем ще бъде и дограмата, която е в лошо състояние, но ще се опитаме с икономичен режим, всичко това да бъде взето под внимание и да имаме добър резултат от прилагането на делегираните бюджети”, посочи тя.

Бюджетът на детските градини се формира от средства за местна дейност, изчислени на база средна годишна издръжка на 1 дете и общ брой деца. Освен това има и държавна субсидия, определена по единни разходни стандарти. От 2018 г., освен стандарт за дете в детска градина, са въведени и стандарт за институция и стандарт за брой групи в детската градина. Общинският съвет определи днес и годишна издръжка на едно дете в детска градина – местна отговорност, при формиране на бюджета на детските градини за 2019 г. Годишната издръжка на едно дете до 4-годишна възраст ще е 791 лв., а за дете на 5 или 6-годишна възраст – 361 лв.

Източник: pronewsdobrich.bg