Две нови специалности са разкрити в Шуменския университет

Две нови бакалавърски специалности са разкрити в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ – „Икономика и математика“ и „Руска филология и социална работа“. ... Още

Близо 7 млн. лв. отиват за обезщетения на персонала в образованието

Правителството одобри допълнителни средства за дейности по Националната програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“ за 2018 г. ... Още

МОН иска трудови договори за учениците

Министерството на образованието и науката (МОН) предлага учениците от XІ и XІІ клас да сключват индивидуални трудови договори с компании, които да им осигурят задължителното дуално обучение. ... Още