Папки

Пътешествие с Visual Studio 2010 - Задачи и тестове

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Задачи на разработваните от учениците проекти

08.09.2011 187

ppt file  Изпит 18

08.09.2011 702

ppt file  Изпит 15

08.09.2011 286

ppt file  Изпит 12

08.09.2011 254

ppt file  Изпит 9

08.09.2011 274

ppt file  Изпит 6

08.09.2011 335

ppt file  Тест 18

08.09.2011 295

ppt file  Тест 17

08.09.2011 273

ppt file  Тест 16

08.09.2011 232

ppt file  Тест 15

08.09.2011 244

ppt file  Тест 14

08.09.2011 244

ppt file  Тест 13

08.09.2011 240

ppt file  Тест 12

08.09.2011 233

ppt file  Тест 11

08.09.2011 262

ppt file  Тест 10

08.09.2011 276

ppt file  Тест 9

08.09.2011 267

ppt file  Тест 8

08.09.2011 272

ppt file  Тест 7

08.09.2011 278

ppt file  Тест 6

08.09.2011 294

ppt file  Тест 5

08.09.2011 298

ppt file  Тест 4

08.09.2011 303

ppt file  Тест 3

08.09.2011 337

ppt file  Тест 2

08.09.2011 365

ppt file  Тест 1

08.09.2011 863