Папки

Пътешествие с Visual Studio 2010 - Задачи и тестове

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Задачи на разработваните от учениците проекти

08.09.2011 204

ppt file  Изпит 18

08.09.2011 760

ppt file  Изпит 15

08.09.2011 317

ppt file  Изпит 12

08.09.2011 282

ppt file  Изпит 9

08.09.2011 299

ppt file  Изпит 6

08.09.2011 367

ppt file  Тест 18

08.09.2011 335

ppt file  Тест 17

08.09.2011 300

ppt file  Тест 16

08.09.2011 256

ppt file  Тест 15

08.09.2011 270

ppt file  Тест 14

08.09.2011 274

ppt file  Тест 13

08.09.2011 270

ppt file  Тест 12

08.09.2011 265

ppt file  Тест 11

08.09.2011 296

ppt file  Тест 10

08.09.2011 312

ppt file  Тест 9

08.09.2011 311

ppt file  Тест 8

08.09.2011 309

ppt file  Тест 7

08.09.2011 325

ppt file  Тест 6

08.09.2011 334

ppt file  Тест 5

08.09.2011 345

ppt file  Тест 4

08.09.2011 352

ppt file  Тест 3

08.09.2011 380

ppt file  Тест 2

08.09.2011 413

ppt file  Тест 1

08.09.2011 943