Папки

Пътешествие с Visual Studio 2010 - Задачи и тестове

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Задачи на разработваните от учениците проекти

08.09.2011 192

ppt file  Изпит 18

08.09.2011 713

ppt file  Изпит 15

08.09.2011 292

ppt file  Изпит 12

08.09.2011 259

ppt file  Изпит 9

08.09.2011 279

ppt file  Изпит 6

08.09.2011 343

ppt file  Тест 18

08.09.2011 308

ppt file  Тест 17

08.09.2011 278

ppt file  Тест 16

08.09.2011 237

ppt file  Тест 15

08.09.2011 248

ppt file  Тест 14

08.09.2011 250

ppt file  Тест 13

08.09.2011 246

ppt file  Тест 12

08.09.2011 238

ppt file  Тест 11

08.09.2011 268

ppt file  Тест 10

08.09.2011 284

ppt file  Тест 9

08.09.2011 275

ppt file  Тест 8

08.09.2011 278

ppt file  Тест 7

08.09.2011 286

ppt file  Тест 6

08.09.2011 302

ppt file  Тест 5

08.09.2011 308

ppt file  Тест 4

08.09.2011 312

ppt file  Тест 3

08.09.2011 347

ppt file  Тест 2

08.09.2011 374

ppt file  Тест 1

08.09.2011 876