Папки

Пътешествие с Visual Studio 2010 - Задачи и тестове

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Задачи на разработваните от учениците проекти

08.09.2011 183

ppt file  Изпит 18

08.09.2011 693

ppt file  Изпит 15

08.09.2011 284

ppt file  Изпит 12

08.09.2011 252

ppt file  Изпит 9

08.09.2011 270

ppt file  Изпит 6

08.09.2011 331

ppt file  Тест 18

08.09.2011 292

ppt file  Тест 17

08.09.2011 272

ppt file  Тест 16

08.09.2011 231

ppt file  Тест 15

08.09.2011 240

ppt file  Тест 14

08.09.2011 242

ppt file  Тест 13

08.09.2011 236

ppt file  Тест 12

08.09.2011 231

ppt file  Тест 11

08.09.2011 258

ppt file  Тест 10

08.09.2011 272

ppt file  Тест 9

08.09.2011 265

ppt file  Тест 8

08.09.2011 269

ppt file  Тест 7

08.09.2011 274

ppt file  Тест 6

08.09.2011 291

ppt file  Тест 5

08.09.2011 290

ppt file  Тест 4

08.09.2011 299

ppt file  Тест 3

08.09.2011 329

ppt file  Тест 2

08.09.2011 360

ppt file  Тест 1

08.09.2011 852