Папки

Пътешествие с Visual Studio 2010 - Задачи и тестове

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Задачи на разработваните от учениците проекти

08.09.2011 194

ppt file  Изпит 18

08.09.2011 723

ppt file  Изпит 15

08.09.2011 295

ppt file  Изпит 12

08.09.2011 263

ppt file  Изпит 9

08.09.2011 281

ppt file  Изпит 6

08.09.2011 348

ppt file  Тест 18

08.09.2011 311

ppt file  Тест 17

08.09.2011 282

ppt file  Тест 16

08.09.2011 238

ppt file  Тест 15

08.09.2011 252

ppt file  Тест 14

08.09.2011 255

ppt file  Тест 13

08.09.2011 250

ppt file  Тест 12

08.09.2011 242

ppt file  Тест 11

08.09.2011 274

ppt file  Тест 10

08.09.2011 289

ppt file  Тест 9

08.09.2011 280

ppt file  Тест 8

08.09.2011 283

ppt file  Тест 7

08.09.2011 293

ppt file  Тест 6

08.09.2011 308

ppt file  Тест 5

08.09.2011 313

ppt file  Тест 4

08.09.2011 317

ppt file  Тест 3

08.09.2011 353

ppt file  Тест 2

08.09.2011 380

ppt file  Тест 1

08.09.2011 885