Папки

Пътешествие с Visual Studio 2010 - Задачи и тестове

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Задачи на разработваните от учениците проекти

08.09.2011 194

ppt file  Изпит 18

08.09.2011 729

ppt file  Изпит 15

08.09.2011 298

ppt file  Изпит 12

08.09.2011 268

ppt file  Изпит 9

08.09.2011 286

ppt file  Изпит 6

08.09.2011 351

ppt file  Тест 18

08.09.2011 317

ppt file  Тест 17

08.09.2011 286

ppt file  Тест 16

08.09.2011 242

ppt file  Тест 15

08.09.2011 256

ppt file  Тест 14

08.09.2011 259

ppt file  Тест 13

08.09.2011 253

ppt file  Тест 12

08.09.2011 247

ppt file  Тест 11

08.09.2011 279

ppt file  Тест 10

08.09.2011 294

ppt file  Тест 9

08.09.2011 288

ppt file  Тест 8

08.09.2011 288

ppt file  Тест 7

08.09.2011 298

ppt file  Тест 6

08.09.2011 313

ppt file  Тест 5

08.09.2011 323

ppt file  Тест 4

08.09.2011 324

ppt file  Тест 3

08.09.2011 359

ppt file  Тест 2

08.09.2011 388

ppt file  Тест 1

08.09.2011 894