Папки

Пътешествие с Visual Studio 2010 - Задачи и тестове

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Задачи на разработваните от учениците проекти

08.09.2011 200

ppt file  Изпит 18

08.09.2011 744

ppt file  Изпит 15

08.09.2011 301

ppt file  Изпит 12

08.09.2011 272

ppt file  Изпит 9

08.09.2011 289

ppt file  Изпит 6

08.09.2011 354

ppt file  Тест 18

08.09.2011 323

ppt file  Тест 17

08.09.2011 291

ppt file  Тест 16

08.09.2011 246

ppt file  Тест 15

08.09.2011 261

ppt file  Тест 14

08.09.2011 264

ppt file  Тест 13

08.09.2011 258

ppt file  Тест 12

08.09.2011 253

ppt file  Тест 11

08.09.2011 285

ppt file  Тест 10

08.09.2011 301

ppt file  Тест 9

08.09.2011 299

ppt file  Тест 8

08.09.2011 297

ppt file  Тест 7

08.09.2011 309

ppt file  Тест 6

08.09.2011 324

ppt file  Тест 5

08.09.2011 331

ppt file  Тест 4

08.09.2011 334

ppt file  Тест 3

08.09.2011 369

ppt file  Тест 2

08.09.2011 399

ppt file  Тест 1

08.09.2011 917