Папки

Пътешествие с Visual Studio 2010 - Задачи и тестове

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Задачи на разработваните от учениците проекти

08.09.2011 205

ppt file  Изпит 18

08.09.2011 775

ppt file  Изпит 15

08.09.2011 325

ppt file  Изпит 12

08.09.2011 291

ppt file  Изпит 9

08.09.2011 308

ppt file  Изпит 6

08.09.2011 379

ppt file  Тест 18

08.09.2011 339

ppt file  Тест 17

08.09.2011 304

ppt file  Тест 16

08.09.2011 261

ppt file  Тест 15

08.09.2011 274

ppt file  Тест 14

08.09.2011 280

ppt file  Тест 13

08.09.2011 275

ppt file  Тест 12

08.09.2011 270

ppt file  Тест 11

08.09.2011 304

ppt file  Тест 10

08.09.2011 324

ppt file  Тест 9

08.09.2011 318

ppt file  Тест 8

08.09.2011 316

ppt file  Тест 7

08.09.2011 333

ppt file  Тест 6

08.09.2011 338

ppt file  Тест 5

08.09.2011 352

ppt file  Тест 4

08.09.2011 357

ppt file  Тест 3

08.09.2011 387

ppt file  Тест 2

08.09.2011 420

ppt file  Тест 1

08.09.2011 956