Папки

Windows 2008 server

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Windows 2008 server - Глава 19 - Управление

07.09.2011 796

ppt file  Windows 2008 server - Глава 18 - Обзор на системното администриране

07.09.2011 659

ppt file  Windows 2008 server - Глава 17 - Работа с услуги за поддръжка и отдалечен десктоп

07.09.2011 639

ppt file  Windows 2008 server - Глава 16 - Модифициране на процеса на начално зареждане и отстраняване на неизправности

07.09.2011 556

ppt file  Windows 2008 server - Глава 15 - Споделяне на връзката към Интернет и кон-фигуриране на защитната стена

07.09.2011 612

ppt file  Windows 2008 server - Глава 14 - Конфигуриранe на настройките за сигурност на Интернет

07.09.2011 598

ppt file  Windows 2008 server - Глава 13 - Инсталиране и управление на хардуерни устройства и драйвери и отстраняване на неизправности

07.09.2011 458

ppt file  Windows 2008 server - Глава 12 - Оптимизиране

07.09.2011 595

ppt file  Windows 2008 server - Глава 11 - Конфигуриране и работа с Активни директории

07.09.2011 809

ppt file  Windows 2008 server - Глава 10 - Персонализиране

07.09.2011 586

ppt file  Windows 2008 server - Глава 9 - Администриране на споделени папки

07.09.2011 638

ppt file  Windows 2008 server - Глава 8 - Защитаване на ресурси с NTFS позволения

07.09.2011 577

ppt file  Windows 2008 server - Глава 7 - Инсталиране и конфигуриране на мрежови принтери

07.09.2011 646

ppt file  Windows 2008 server - Глава 6 - Конфигуриране на мрежови протоколи

07.09.2011 635

ppt file  Windows 2008 server - Глава 5 - Създаване и управление на потребителски акаунти

07.09.2011 715

ppt file  Windows 2008 server - Глава 4 - Роли и услуги на сървъра

07.09.2011 721

ppt file  Windows 2008 server - Глава 3 - Инсталиране

07.09.2011 709

ppt file  Windows 2008 server - Глава 2 - Общи сведения

07.09.2011 667

ppt file  Windows 2008 server - Глава 1 - Общи сведения за операционната система

07.09.2011 809

ppt file  Windows 2008 server - Съдържание

07.09.2011 640

ppt file  Windows 2008 server - Начална страница

07.09.2011 803