Папки

Спорт, състезания и олимпиади

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР за ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ на Mинистерството на образованието и науката за учебната 2015/2016 година

06.10.2015 20

ppt file  ПРАВИЛА за изготвяне на НАЦИОНАЛНИЯ КАЛЕНДАР за ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ на Mинистерството на образованието и науката за учебната 2015/2016 година и за провеждане на изявите

06.10.2015 6

ppt file  ЗАПОВЕД за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2015/2016 година

06.10.2015 9

ppt file  НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР на Министерството на образованието и науката за учебната 2015/2016 година

06.10.2015 6

ppt file  Спортни правилници

12.01.2011

ppt file  ЗАПОВЕД за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2010/2011 година

21.12.2010 92

ppt file  НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР за ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ на Mинистерството на образованието, младежта и науката за учебната 2010/2011 година

21.12.2010 72

ppt file  НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР на Министерството на образованието, младежта и науката за учебната 2010/2011 година

17.12.2010 34

ppt file  ПРАВИЛА за организиране и провеждане на Ученическите игри през учебната 2010/2011 година

17.12.2010 120

ppt file  ПРАВИЛА за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2010/2011 година

17.12.2010 12

ppt file  ПРАВИЛА за организиране и провеждане на Националните ученически състезания по авиомоделизъм, автомоделизъм, корабомоделизъм и ракетомоделизъм от Националния дворец на децата през учебната 2010/2011 година

17.12.2010 8

ppt file  НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР за състезанията за учениците от държавните и общинските училища по изучаваните професии от професионалните направления в Списъка на професиите за професионално образование и обучение през учебната 2009/2010 г.

31.08.2010 13

ppt file  НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР за ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ на Министерството на образованието,младежта и науката за учебната 2009/2010 г.

31.08.2010 13

ppt file  НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР на Министерството на образованието, младежта и науката за учебната 2009/2010 г.

31.08.2010 12

ppt file  Заповед за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания за учебната 2009/2010 г.

31.08.2010 17