Папки

Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел. Проекти 5-8 клас. МАТЕРИАЛИ ЗА УЧЕНИКА

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Проект 3: Клуб на любознателните. Стъпка-по-Стъпка: Убедителна презентация.

26.08.2010 396

ppt file  Проект 3: Клуб на любознателните. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на таблица за обект.

26.08.2010 138

ppt file  Проект 3: Клуб на любознателните. Стъпка-по-Стъпка: Списък от термини и понятия.

26.08.2010 110

ppt file  Проект 3: Клуб на любознателните. Стъпка-по-Стъпка: Описание на обекти.

26.08.2010 76

ppt file  Проект 3: Клуб на любознателните. Стъпка-по-Стъпка: Изработване на структурни схеми.

26.08.2010 87

ppt file  Проект 3: Клуб на любознателните. Стъпка-по-Стъпка: Извличане на обекти.

26.08.2010 65

ppt file  Проект 3: Клуб на любознателните. Стъпка-по-Стъпка: Въвеждане на информация в база от данни, редактиране, актуализация.

26.08.2010 92

ppt file  Проект 3: Клуб на любознателните. Модул 3.

26.08.2010 59

ppt file  Проект 3: Клуб на любознателните. Модул 2.

26.08.2010 41

ppt file  Проект 3: Клуб на любознателните. Модул 1.

26.08.2010 61

ppt file  Проект 3: Клуб на любознателните. Задание на проекта.

26.08.2010 59

ppt file  Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Убедителна презентация.

26.08.2010 81

ppt file  Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на покана.

26.08.2010 96

ppt file  Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Програма на семинар.

26.08.2010 42

ppt file  Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Презентация по доклада.

26.08.2010 53

ppt file  Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Оформление на презентация.

26.08.2010 73

ppt file  Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Оформление на доклад.

26.08.2010 48

ppt file  Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Оригинално и привличащо вниманието откриване.

26.08.2010 66

ppt file  Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Интернет страница с представени доклади.

26.08.2010 44

ppt file  Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Интернет страница за популяризиране на семинара.

26.08.2010 41

ppt file  Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Изпращане на писмо.

26.08.2010 43

ppt file  Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Вмъкване на графично изображение.

26.08.2010 53

ppt file  Проект 2: Организатори и участници. Пример за доклад.

26.08.2010 120

ppt file  Проект 2: Организатори и участници. Модул 3.

26.08.2010 28

ppt file  Проект 2: Организатори и участници. Модул 2.

26.08.2010 42

ppt file  Проект 2: Организатори и участници. Модул 1.

26.08.2010 37

ppt file  Проект 2: Организатори и участници. Задание на проекта.

26.08.2010 56

ppt file  Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на убедителна презентация.

26.08.2010 49

ppt file  Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на материали за проверка на придобитите знания.

26.08.2010 39

ppt file  Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на материали за оценяване на знанията.

26.08.2010 40

ppt file  Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на материали за обучение, предназначени за преподаватели.

26.08.2010 41

ppt file  Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на материали за обучение, предназначени за курсисти.

26.08.2010 31

ppt file  Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на лого и мото.

26.08.2010 59

ppt file  Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване и отпечатване на рекламен материал от една страница.

26.08.2010 48

ppt file  Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модул 3.

26.08.2010 29

ppt file  Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модул 2.

26.08.2010 27

ppt file  Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модул 1.

26.08.2010 42

ppt file  Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модел: Финал.

26.08.2010 61

ppt file  Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модел: Контрол.

26.08.2010 35

ppt file  Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модел: Ден.

26.08.2010 39

ppt file  Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модел: Бележки.

26.08.2010 47

ppt file  Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Задание на проекта.

26.08.2010 66