Папки

Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел. Проекти 5-8 клас. МАТЕРИАЛИ ЗА УЧЕНИКА

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Проект 3: Клуб на любознателните. Стъпка-по-Стъпка: Убедителна презентация.

26.08.2010 398

ppt file  Проект 3: Клуб на любознателните. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на таблица за обект.

26.08.2010 141

ppt file  Проект 3: Клуб на любознателните. Стъпка-по-Стъпка: Списък от термини и понятия.

26.08.2010 112

ppt file  Проект 3: Клуб на любознателните. Стъпка-по-Стъпка: Описание на обекти.

26.08.2010 77

ppt file  Проект 3: Клуб на любознателните. Стъпка-по-Стъпка: Изработване на структурни схеми.

26.08.2010 89

ppt file  Проект 3: Клуб на любознателните. Стъпка-по-Стъпка: Извличане на обекти.

26.08.2010 66

ppt file  Проект 3: Клуб на любознателните. Стъпка-по-Стъпка: Въвеждане на информация в база от данни, редактиране, актуализация.

26.08.2010 93

ppt file  Проект 3: Клуб на любознателните. Модул 3.

26.08.2010 60

ppt file  Проект 3: Клуб на любознателните. Модул 2.

26.08.2010 42

ppt file  Проект 3: Клуб на любознателните. Модул 1.

26.08.2010 62

ppt file  Проект 3: Клуб на любознателните. Задание на проекта.

26.08.2010 63

ppt file  Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Убедителна презентация.

26.08.2010 83

ppt file  Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на покана.

26.08.2010 97

ppt file  Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Програма на семинар.

26.08.2010 43

ppt file  Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Презентация по доклада.

26.08.2010 54

ppt file  Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Оформление на презентация.

26.08.2010 74

ppt file  Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Оформление на доклад.

26.08.2010 49

ppt file  Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Оригинално и привличащо вниманието откриване.

26.08.2010 67

ppt file  Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Интернет страница с представени доклади.

26.08.2010 45

ppt file  Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Интернет страница за популяризиране на семинара.

26.08.2010 42

ppt file  Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Изпращане на писмо.

26.08.2010 44

ppt file  Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Вмъкване на графично изображение.

26.08.2010 54

ppt file  Проект 2: Организатори и участници. Пример за доклад.

26.08.2010 121

ppt file  Проект 2: Организатори и участници. Модул 3.

26.08.2010 29

ppt file  Проект 2: Организатори и участници. Модул 2.

26.08.2010 43

ppt file  Проект 2: Организатори и участници. Модул 1.

26.08.2010 38

ppt file  Проект 2: Организатори и участници. Задание на проекта.

26.08.2010 57

ppt file  Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на убедителна презентация.

26.08.2010 50

ppt file  Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на материали за проверка на придобитите знания.

26.08.2010 40

ppt file  Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на материали за оценяване на знанията.

26.08.2010 41

ppt file  Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на материали за обучение, предназначени за преподаватели.

26.08.2010 42

ppt file  Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на материали за обучение, предназначени за курсисти.

26.08.2010 32

ppt file  Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на лого и мото.

26.08.2010 60

ppt file  Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване и отпечатване на рекламен материал от една страница.

26.08.2010 49

ppt file  Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модул 3.

26.08.2010 30

ppt file  Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модул 2.

26.08.2010 28

ppt file  Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модул 1.

26.08.2010 43

ppt file  Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модел: Финал.

26.08.2010 62

ppt file  Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модел: Контрол.

26.08.2010 37

ppt file  Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модел: Ден.

26.08.2010 40

ppt file  Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модел: Бележки.

26.08.2010 48

ppt file  Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Задание на проекта.

26.08.2010 68