Папки

Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел. Проекти 9-12 клас. МАТЕРИАЛИ ЗА УЧЕНИКА

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Проект 4: Разумно пазаруване. Стъпка-по-Стъпка: Събрани данни от екипа.

26.08.2010 185

ppt file  Проект 4: Разумно пазаруване. Стъпка-по-Стъпка: Пример 3.

26.08.2010 134

ppt file  Проект 4: Разумно пазаруване. Стъпка-по-Стъпка: Пример 2.

26.08.2010 92

ppt file  Проект 4: Разумно пазаруване. Стъпка-по-Стъпка: Определяне на цените.

26.08.2010 74

ppt file  Проект 4: Разумно пазаруване. Стъпка-по-Стъпка: Въвеждане на информация.

26.08.2010 69

ppt file  Проект 4: Разумно пазаруване. Стъпка-по-Стъпка: Пример 1.

26.08.2010 75

ppt file  Проект 4: Разумно пазаруване. Предизвикателство за ученици.

26.08.2010 83

ppt file  Проект 4: Разумно пазаруване. Модул 3.

26.08.2010 56

ppt file  Проект 4: Разумно пазаруване. Модул 2.

26.08.2010 54

ppt file  Проект 4: Разумно пазаруване. Модул 1.

26.08.2010 83

ppt file  Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Стъпка-по-Стъпка: Редактиране на базата данни.

26.08.2010 133

ppt file  Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Стъпка-по-Стъпка: Професионална автобиография от функционален тип.

26.08.2010 93

ppt file  Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Стъпка-по-Стъпка: Портфолио за професионално ориентиране.

26.08.2010 121

ppt file  Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Стъпка-по-Стъпка: Портфолио за професионално ориентиране - презентация.

26.08.2010 169

ppt file  Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Стъпка-по-Стъпка: Въвеждане на данни и създаване на отчет със сортирани данни.

26.08.2010 76

ppt file  Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Предизвикателство за ученици.

26.08.2010 75

ppt file  Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Модул 3.

26.08.2010 66

ppt file  Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Модул 2.

26.08.2010 59

ppt file  Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Модул 1.

26.08.2010 85

ppt file  Проект 2: Създаване на маркетингов план. Стъпка-по-Стъпка: Убедителна презентация.

26.08.2010 97

ppt file  Проект 2: Създаване на маркетингов план. Стъпка-по-Стъпка: Таблица за ценообразуване.

26.08.2010 93

ppt file  Проект 2: Създаване на маркетингов план. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на листовка.

26.08.2010 76

ppt file  Проект 2: Създаване на маркетингов план. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на електронна реклама.

26.08.2010 83

ppt file  Проект 2: Създаване на маркетингов план. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на брошура.

26.08.2010 101

ppt file  Проект 2: Създаване на маркетингов план. Стъпка-по-Стъпка: Оригинално и привличащо вниманието откриване.

26.08.2010 106

ppt file  Проект 2: Създаване на маркетингов план. Предизвикателство за ученици.

26.08.2010 70

ppt file  Проект 2: Създаване на маркетингов план. Модул 3.

26.08.2010 72

ppt file  Проект 2: Създаване на маркетингов план. Модул 2.

26.08.2010 72

ppt file  Проект 2: Създаване на маркетингов план. Модул 1.

26.08.2010 103

ppt file  Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Стъпка-по-Стъпка: Поправки, проследяване на промени и коментари.

26.08.2010 97

ppt file  Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Стъпка-по-Стъпка: Отваряне на нов документ.

26.08.2010 78

ppt file  Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Стъпка-по-Стъпка: Изготвяне на бюлетина.

26.08.2010 101

ppt file  Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Стъпка-по-Стъпка: Дизайн на композиционното оформление на вашия бюлетин.

26.08.2010 108

ppt file  Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Предизвикателство за ученици.

26.08.2010 102

ppt file  Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Модул 3.

26.08.2010 96

ppt file  Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Модул 2.

26.08.2010 96

ppt file  Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Модул 1.

26.08.2010 209