Папки

Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел. Проекти 9-12 клас. МАТЕРИАЛИ ЗА УЧИТЕЛЯ

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Свързване на целите на проекта с упражненията и ръководствата Стъпка-по-Стъпка.

26.08.2010 376

ppt file  Проект 4: Разумно пазаруване. Указание за оценяване.

26.08.2010 267

ppt file  Проект 4: Разумно пазаруване. Пример 3.

26.08.2010 185

ppt file  Проект 4: Разумно пазаруване. Пример 2.

26.08.2010 138

ppt file  Проект 4: Разумно пазаруване. Пример 1.

26.08.2010 193

ppt file  Проект 4: Разумно пазаруване. Предизвикателство за ученици.

26.08.2010 245

ppt file  Проект 4: Разумно пазаруване. План на урока.

26.08.2010 162

ppt file  Проект 4: Разумно пазаруване. Модул 3.

26.08.2010 128

ppt file  Проект 4: Разумно пазаруване. Модул 2.

26.08.2010 102

ppt file  Проект 4: Разумно пазаруване. Модул 1.

26.08.2010 152

ppt file  Проект 4: Разумно пазаруване. Допълнителни материали 2.

26.08.2010 89

ppt file  Проект 4: Разумно пазаруване. Допълнителни материали 1.

26.08.2010 112

ppt file  Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Указание за оценяване на презентацията Портфолио за професионално ориентиране.

26.08.2010 332

ppt file  Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Указание за оценяване на изработената от всеки ученик професионална автобиография във функционален стил.

26.08.2010 216

ppt file  Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Предизвикателство за ученици.

26.08.2010 343

ppt file  Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. План на урока.

26.08.2010 197

ppt file  Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Модул 3.

26.08.2010 146

ppt file  Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Модул 2.

26.08.2010 126

ppt file  Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Модул 1.

26.08.2010 180

ppt file  Проект 2: Създаване на маркетингов план. Указание за оценяване.

26.08.2010 116

ppt file  Проект 2: Създаване на маркетингов план. Предизвикателство за ученици.

26.08.2010 105

ppt file  Проект 2: Създаване на маркетингов план. План на урока.

26.08.2010 185

ppt file  Проект 2: Създаване на маркетингов план. Модул 3.

26.08.2010 116

ppt file  Проект 2: Създаване на маркетингов план. Модул 2.

26.08.2010 122

ppt file  Проект 2: Създаване на маркетингов план. Модул 1.

26.08.2010 144

ppt file  Проект 2: Създаване на маркетингов план. Tаблица за остойностяване и ценообразуване.

26.08.2010 169

ppt file  Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Указание за оценяване.

26.08.2010 153

ppt file  Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Предизвикателство за ученици.

26.08.2010 185

ppt file  Проект 1: Изготвяне на бюлетини. План на урока.

26.08.2010 229

ppt file  Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Модул 3.

26.08.2010 153

ppt file  Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Модул 2.

26.08.2010 138

ppt file  Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Модул 1.

26.08.2010 246

ppt file  Обучение, базирано на проекти: Кратко въведение

26.08.2010 166

ppt file  Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел: Цели.

26.08.2010 150

ppt file  Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел: Съдържание.

26.08.2010 168

ppt file  Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел: Схематично съдържание.

26.08.2010 151

ppt file  Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел: Ръководства Стъпка-по-Стъпка.

26.08.2010 416

ppt file  Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел: Национална образователна стратегия.

26.08.2010 209