Папки

НАРЕДБА № 2 от 18.05.2000 г. за учебното съдържание

С тази наредба се определят равнищата на общообразователна подготовка на учениците в края на етап и степен на образование. Учебното съдържание на общообразователната подготовка включва постижимите знания, умения и отношения, които се измерват или наблюдават като резултати на учениците по учебните предмети и културно-образователните области по чл. 10 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план .

Дата Изтегляния  
08.09.2010 40

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook