Папки

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати

С този правилник се уреждат устройството и организацията на дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати, както и условията и редът за настаняване, преместване и прекратяване на настаняването на малолетни и непълнолетни лица в тях.

Дата Изтегляния  
08.09.2010 17

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook